1965-1973_Cảnh Sát Quốc Gia VNCH _ Republic of Vietnam National Police-1965_ Nữ Cảnh Sát Công Lộ VNCH .
– April 16, 1973_Tổng thống Thiệu trở về Sài Gòn sau chuyến công du thế giới.
– Tháng 9-1970_Cảnh Sát Đô Thành Sài Gòn .Nơi điều hành ,ghi nhận các tin nhắn toàn thành phố.Các Cảnh Sát viên và Quân Cảnh nhận thông tin trước khi thi hành nhiệm vụ-Tìm dấu tay trên colt 45 ;Cần sa, thuốc phiện .Phòng xét nghiệm.
– 1973_Hiệp định Paris ngưng bắn, Cảnh sát Quốc Gia kiểm tra nghiêm ngặt các xe ra vào Sài Gòn.
-1973-05-15_Tổng Thống Thiệu Chủ Tọa Lễ Tốt Nghiệp Khóa 4/72 , 5/72 Sỹ Quan Cảnh Sát Quốc Gia
-1973-06-19_Cảnh Sát Quốc Gia Diễn Hành Ngày Quân Lực_National Police on Armed Forces Day’s Parade.
-Related Topic :
-CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH_Republic of Vietnam National Police:

-On facebook :

Nguồn: https://dealerout.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dealerout.com/am-nhac/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *